MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1.TARAFLAR
SATICI:
Ünvanı: Zegoegitim.com
E-posta: [email protected]

ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:
Zegoegitim.com eğitim içerikli web sitesine üyelik.

2. KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.Zegoegitim.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.Zegoegitim.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

3. ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ
Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, teslim edilecektir.

4. TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI
Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonraki 7 iş günü içerinde yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (On) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Sözleşmenin imzalı nüshası, ücreti Alıcı tarafından ödenmek üzere kargo ile veya bilgisayar ortamına taranmış halinin elektronik posta yoluyla gönderilmesi ile Satıcıya ulaştırılabilir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5. ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI'ya aittir. Bayi Tablet Pos satışları 1 yıl taahhütlü sözleşme ile özel indirimle gerçekleşmiş olduğundan cayma hakkı yoktur. Cayma hakkı sadece Kobi Tablet Pos için kullanılabilir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Cayma hakkı ürün teslim alındıktan sonra 14 (Ondört) gün içerisinde kullanılmalıdır. Fatura aslı gönderilmezse ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI'ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

6. SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ
SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, Kobi Tablet Pos için ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (On dört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 20 (yirmi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI'ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 30 (otuz) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcı'ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

7. SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.Zegoegitim.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

8. ÜRÜNÜN PEŞİN FİYATI
Ürünün peşin fiyatı fatura içeriğinde mevcuttur.

9. VADELİ FİYAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriğinde mevcuttur.

10. FAİZ
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda www.Zegoegitim.com sitesinde belirtilen banka faiz oranlarına göre vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur.

11. PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peşinat tutarı, fatura içeriğinde mevcuttur.

12. ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

13. CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu Kobi Tablet Pos ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.Zegoegitim.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 30 (otuz) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI'ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

14. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYCAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler; Bayi Tablet Pos cihazı, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Aşağıda sıralanmış ürünlerin iade edilebilmesi,
(i) ürünün ambalajının açılmamış,
(ii) bozulmamış,
(iii) ürünün kullanılmamış ve
(iv) denenmemiş olması şartlarına bağlıdır.

15. CAYMA HAKKI AŞAĞIDAKİ HALLERDE KULLANILAMAZ:
Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Tüketicinin onay ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
Tüketici tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler
Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

16.EKSİK ÜRÜN TESLİMİ DURUMUNDA TUTANAK TUTULMASI
“ALICI, siparişinde birden fazla ürün bulunduğu durumlarda SATICI tarafından gönderimler parçalı olarak yapılabilmektedir. ALICI Ürünün kargo görevlisi tarafından teslimi sırasında Ürün sayısı ile SATICI tarafından düzenlenen faturada belirtilen ürün sayısının aynı olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. Parçalı her gönderim için SATICI tarafından ayrı fatura düzenlenmektedir. Faturada belirtilen adette ürünler pakette bulunmadığı ya da eksik bulunduğu takdirde ALICI kargo görevlisinden tutanak tutması istemekle yükümlüdür. Aksi halde faturada yer alan adette Ürünlerin SATICI tarafından ALICI’ya tam ve eksiksiz teslim edildiği ve ALICI tarafından Ürünlerin tam ve eksiksiz teslim alındığı kabul edilecektir.

17. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

18. YETKİLİ MAHKEME
Alıcı'nın şikayet ve itirazları konusunda başvurular, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapılabilir.

19. YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Tarih : 24.06.2024 1. Bu, sizinle Zegoegitim.com® arasında yapılan yasal bir katılım anlaşması olup, Zegoegitim.com®’a üye olmak suretiyle, kullanıcı bu anlaşmanın bütün şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
2. Zegoegitim.com® web sitesi dahilindeki içerikler, kamu düzenine, eğitim - öğretime, edebi, kültürel ve bilimsel gelişime katkı sağlamak amacı ile yayınlanmaktadır. Kullanıcı üye olurken ödediği bedeli bu hizmeti alabilmek için öder.
3. Zegoegitim.com® aboneliği esnasında talep edilen aktif üyelik bedeli, bu sitenin yayınını devam ettirebilmesi için gerekli teknik alt yapı ( sunucu barındırma bedeli, sunucu dosya indirme band genişliği kullanımları vb.) için talep edilmektedir. Zegoegitim.com® web sitesinden hiç bir şekilde, içeriklerin satışı şeklinde ticari kâr amacı güdülmemektedir.
5. Zegoegitim.com® üyelerinin, yayın hakkı Zegoegitim.com® sitesine ait olan tüm içerikleri, başka bir sayısal ortamda, web sitesinde, görsel medyada yayınlaması yasaktır. Zegoegitim.com®, siteden indirdiği içerikleri kişisel sitesinde yayınladığını veya diğer web sitelerine gönderdiğini tespit ettiği üyenin üyelik haklarını herhangi bir uyarıya gerek kalmadan iptal etme hakkına sahiptir.
6. Zegoegitim.com®, üyelerinin sitedeki materyalleri kullanma zamanlarını izleme ve kaydetme hakkına sahiptir.
7. Zegoegitim.com® üyelerinin içerikleri kullanma süreleri konusunda site yönetimi tarafından önceden belirlenen kurallar geçerlidir. Satın alınan üyelik süresi boyunca içerikler zamana yayılarak kullanılacaktır. Zegoegitim.com® mevcut sunucularının tüm üyelerine sorunsuz hizmet sunabilmesi için aşırı dosya yüklemesi yapan, şüpheli üyeleri uyarma ve olayın tekrarı halinde aktif üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir.
8. Kullanıcı bu yazı ile, Zegoegitim.com®’a açıkladığı bütün bilgileri kendi bilinci ve iradesiyle açıklamış olduğunu onaylamakta, anlamakta ve kabul etmektedir.
9. Kullanıcı bu yazı ile, Zegoegitim.com® sitesine yazı göndermenin, kullanıcı ile Zegoegitim.com® ya da bağlı şirketlerinden ya da yan şirketlerinden herhangi biri arasında bu şartlar uyarınca yaratılanlar haricinde gizli, itibari, sözleşmeye dayalı, zımni veya başka herhangi bir formda bir ilişki yaratmayacağını kabul etmektedir.
10. Verdiği bilgilerin muhteva, kalite ve doğruluğundan tamamen Kullanıcı sorumludur.
11. Zegoegitim.com®, bu hizmet üzerinden aldığınız herhangi bir bilgiden dolayı maruz kaldığınız herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk taşımayacaktır.
12. Kullanıcı, bu sitenin işlemesine aralarında spamming, hacking, bilgisayar virüsü yükleme veya zaman bombaları yahut bu şartların herhangi bir hükmünde açıkça yasaklanmış yollarında arasında bulunduğu herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ve/veya aygıtla müdahale edemez veya etmeye kalkışamaz.
13.Zegoegitim.com®, verilen bilgilerin herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasından sorumlu olmayacaktır. Zegoegitim.com®, verilen bilgileri tetkik etmeyecek veya incelemeyecek veya iletilen bilgileri muhtevası veya kalitesi açısından denetlemeyecektir.
14. Zegoegitim.com®, nedenine bakmaksızın ve kendi mutlak takdir yetkisiyle, Sitenin muhtevası, özellikleri ve bulunabilirlik saatlerinin de içinde bulunduğu herhangi bir yönünü sona erdirme, değiştirme, iptal etme veya kesme hakkına sahip olacaktır.
15.Zegoegitim.com®, gönderme yapılan site dışı sayfaların muhtevasıyla ilgili herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır. Kullanıcı, Zegoegitim.com®’un diğer kullanıcıların, linklerin veya üçüncü şahısların , saldırgan veya yasa dışı tutumundan sorumlu tutulmayacağını ve adı geçenlerden zarar görme riski tamamen Kullanıcıya ait olduğunu özel olarak kabul etmektedir.
16.Zegoegitim.com®, bu Şartların herhangi bir kısmını herhangi bir zamanda, kısmen veya tümden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu Şartlardaki değişiklikler, yalnızca bu Sitede açıklandığı zaman geçerli sayılacaktır. Kullanıcı, bu Şartları kullanmak için periyodik olarak incelemeyi ve herhangi bir değişikliği öğrenmeyi kabul etmektedir.
17.Kullanıcının, bu kullanım Şartlarındaki herhangi bir değişiklikten sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmesi, söz konusu değişiklikleri kabul etmiş olarak addedilecektir.
 

Bize Ulaşın
Zego Eğitim
Anasayfa
Zego Hakkında
Zego Nedir?
Ders Konuları
Avantajlar
Sık Sorulan Sorular
Fiyatlar
Üyelik
Sınıf Üyeliği
Öğrenci Üyeliği
Öğretmen Üyeliği
Veli Üyeliği
Kurumsal
Abonelik Sözleşmesi
Mesafeli Satış Sözleşmesi
Gizlilik ve Güvenlik
Teslimat ve İade Şartları
Bayilik Sistemi
Online Ödeme
İletişim
WhatsApp Destek
[email protected]

Sosyal Medya
     
 |  © 2019 Tüm Hakları Saklıdır.